150 båter er sjekket i den landsomfattende aksjonen, og i utgangspunktet har nok inspektørene vært forberedt på en varierende sikkerhetsstandard i flåten. Direktoratets egen melding nylig om manglende fartøyinstrukser i denne delen av flåten, kunne åpenbart tolkes i samme retning.

Men denne gangen har direktoratet intet å bemerke. Tvert imot.

Godt mottatt

– Vi opplever at fiskerne har et godt og stadig økende fokus på sikkerheten om bord på båtene sine. Det er viktig for dem selv og for deres nære og kjære at de kommer trygt hjem, forteller Helga Sund, kommunikasjonsrådgiver i Sjøfartsdirektoratet.