Saken som skulle opp i retten i Førde i oktober, endte med forlik mellom Fay-rederiet Kenfish II AS og Stadyard/Seacon. Rederiets krav mot verftet og designer gjaldt erstatning etter forliset av fiskebåten «Fay».

– Fay-saken har vært belastende for verftet siden fartøyet ble levert i november 2018 og kravet fra rederiet truet verftets eksistens og fremtid. Alt sett under ett var det derfor den beste løsning å komme frem til et forlik og legge saken bak oss for godt, sier Agnar Lyng i Stadyard.