Regjeringen mener kravene skal sikre bedre kjønnsbalanse i selskapenes ledelse og at næringslivet bruker den samlede kompetansen i samfunnet.

Næringsminister Jan Christian Vestre peker på at i dag er bare to av ti styremedlemmer i private selskaper kvinner. Syv av ti aksjeselskaper har kun menn i styret.

– Ikke flinke nok

– Dette er ikke i tråd med tiden vi lever i, og det er ikke i tråd med forventningene samfunnet har for lik vurdering av evner og kompetanse i befolkningen. Jeg er opptatt av verdiskaping, både for næringslivet og samfunnet som helhet. Næringslivet er ikke flinke nok til å bruke kompetansen til begge kjønn. Tiden er inne for å få en endring på dette nå, sier Vestre i en pressemelding mandag.

Regjeringen foreslår nå å stille krav til større aksjeselskaper, ansvarlige selskaper, samvirkeforetak, stiftelser og boligbyggelag om at hvert kjønn skal være representert med minst 40 prosent av medlemmene i styret. De nye kravene skal kombineres med en frivillig sertifiseringsordning for mangfoldsledelse.

Reagerer på forslaget

Næringspolitisk talsperson Sivert Bjørnstad (Frp) reagerer på regjeringens forslag.

–Regjeringen viser med dette at de ikke forstår næringslivet, og særlig ikke små- og mellomstore bedrifter. Det er ikke flere rapporteringer, krav og symbolpolitikk disse bedriftene trenger, det er hjelp til å komme ut av krisen med økte inflasjon, økte renter og økte skatter og avgifter.

–Næringsminister Vestre bør bruke tiden sin på de store spørsmålene, hvordan styrker vi distriktsnæringslivet og hvordan får vi investeringer til Norge i stedet for til våre naboland? Flere kvoteringsregler løser ingen av disse utfordringene, skriver Bjørnstad i en epost til Fiskeribladet.

Vil ikke gjelde de minste bedriftene

Regjeringen har fått tilbakemelding på at forslaget ikke bør omfatte små selskaper. Det inviteres nå til en åpen høring, der det er mulig å foreslå både lavere og høyere terskler enn det regjeringen presenterer, sier Vestre. Høringsfristen er satt til 13. mars.

Forslaget inneholder kriterier for hvilke selskaper som skal omfattes av lovkravene. Driftsinntekter og finansinntekter eller antall årsverk brukes for å vurdere selskapenes størrelse. Forslaget vil gjelde mellom 10. 000-25 000 aksjeselskaper. Det utgjør ca. 3-7 prosent av aksjeselskapene.

Her er regjeringens forslag for bedre kjønnsrepresentasjon:

  • Krav om representasjon av begge kjønn i styret i aksjeselskaper, ansvarlige selskaper, stiftelser, boligbyggelag og samvirkeforetak.
  • Kravet til antall styremedlemmer av hvert kjønn avhenger av det totale antallet styremedlemmer. I styrer med tre medlemmer skal begge kjønn være representert, i styrer med fire eller fem medlemmer skal hvert kjønn være representert med minst to osv.
  • Gjeldende regler om kjønnsrepresentasjon i styrer i allmennaksjeselskaper m.fl. videreføres.
  • I høringen bes det om innspill til om terskelen for foretak som skal omfattes bør settes til 50, 70 eller 100 millioner kroner i samlede drifts- og finansinntekter eller 20, 30 eller 50 årsverk.