Norges Fiskarlag har alltid vært, og er fortsatt, dominert av