Det går fram en en melding Fiskeridirektoratet har lagt ut på sin nettside.

En utredningsgruppe for omstilling av Fiskeridirektoratet opprettet ble oppdrettet i begynnelsen av 2021, under ledelse av Ingelin Killengreen. I tillegg hadde gruppen tre øvrige deltakere fra direktoratet. Hvem dette er, går ikke fram av meldingen.

Gruppen leverte sin rapport 1. november. Der foreslås det å organisere Fiskeridirektoratet i landsdekkende divisjoner for forvaltning og kontroll/tilsyn.

Økt effektivitet

– Rapporten peker på at vi kan få en mer effektiv organisering av forvaltningsarbeidet og av kontroll- og tilsynsvirksomheten vår ved å organisere oss i to landsdekkende divisjoner. En slik løsning sørger for at vi fortsatt er tilstede langs kysten der næringene er, sier Per Sandberg i meldingen.

Han fungerer som fiskeridirektør inntil Frank Bakke-Jensen begynner i direktoratet 1. desember.

Det er også foreslått en egen intern, men uavhengig klagesaksavdeling, som vil tilrettelegge for mer «omforent klagebehandling», står det i meldingen.

Per Sandberg er konstituert fiskeridirektør. Foto: Lena Knutli

Krever mer arbeid

Det vil ta noe tid før eventuell ny organisasjon er på plass. Dette skyldes flere ting, ifølge Sandberg: Blant annet at ny fiskeridirektør skal tiltre, men også at beslutning om ny organisering krever grundig arbeid med plassering av oppgaver og utarbeidelse av nye rutiner. Generelt er overgang fra en organisasjon til en annen arbeidskrevende, uttaler Sandberg videre.

Utredningsgruppen leverte et utkast til rapport til intern høring i begynnelsen av september i år. Deretter fikk alle ansatte, avdelinger, seksjoner og foreninger rundt en måned til å komme med tilbakemelding på utkastet.

Utredningsrapporten kommer derfor i to deler. Del 1 ble produsert til høringsfristen 1. september. Del 2 ble levert 1. november og tar for seg innspillene fra høringsrunden.