Det er liten tvil om at man trør inn i et hus der fiskerinæringen ligger hjertet nært når man kommer inn i huset til Eva Toril Strand. Trappeoppgangen til andre etasje i Strands barndomshjem er prydet med bilder fra et langt liv som reder. Og kunstinteresse.

– Jeg har interesse for kunst og gjennom 20 års seilas langs Norgeskysten har jeg kjøpt med meg verk fra sør til nord, sier Strand.

I trappegangen hos Eva Toril Strand henger mange minner fra et langt liv som reder og fisker på ringnotbåten «Stormfuglen».