Synnøve Liabø har jobbet med reguleringer av fiskeriene i det meste av de 20 årene hun har vært ansatt i Fiskeridirektoratet. Mest torskereguleringer i de siste årene, men også brisling, nordsjøsild og kongekrabbe. Hun har vært innom mye, og mindre omfattende blir det ikke når hun begynner i Norges Fiskarlag rundt 1. april neste år.

En influenser

Å gå fra å være en myndighetsperson, til å bli en som må bruke det meste av sin arbeidsinnsats til å påvirke de samme myndighetene, ser hun ikke på som noe problem.