Tirsdag varslet Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund og Norsk Maskinistforbund at de ville ta ut syv fartøy i streik fra onsdag morgen om ikke meglingen med Kystrederiene førte frem. Fristen for meglingen var satt til midnatt 30. november.

Etter nesten en halvannen time megling på overtid kom partene til enighet i mellomoppgjøret for 2021 med en ramme på tre prosent, skriver Norsk Sjømannsforbund på sine nettsider.

Norsk Fisketransport sin «Havtrans» var en av syv fartøy som kunne bli tatt ut i streik onsdag morgen, men streiken ble avverget i natt. Foto: Skarvik AS

Ramme på tre prosent

Oppgjøret innebærer en ramme på tre prosent med virkning fra 1. september, der 2,94 prosent kommer som generelt tillegg på hyretabellene. Resten, altså 0,06 prosent, kommer som økning i AFP-innbetaling (Avtalefestet pensjon), skriver Norsk Sjømannsforbund.

De tre sjømannsorganisasjonene meglet parallelt og det ble samme meglingsresultat for alle tre organisasjonene.

Forhandlingene med Kystrederiene om lønnsjusteringer startet 5. oktober. Partene kom ikke til enighet og alle sjømannsorganisasjonene brøt forhandlingene. Bruddet ble meddelt Riksmekleren og partene ble kalt inn til megling 30. november, skriver Norsk Sjøoffisersforbund.

– Det er utfordrende tider for norsk næringsliv og maritim bransje. Det har vært tunge forhandlinger, men vi lyktes i å komme til enighet til slutt. For våre medlemmer var det viktig å unngå en konflikt i den krevende tiden vi står i, sier administrerende direktør i Kystrederiene, Tor Arne Borge, på Kystrederiene sine nettsider.

På overtid ble partene enige og dermed ble den varslede streiken med syv fartøy 1. desember avverget.