Som nyutdannet er det ikke alltid lett å få seg praksis eller fast arbeid. Flere blir møtt av at de ikke har praksis eller mangler arbeidserfaring. Paradokset her er at man ikke får praksis uten å få en reell mulighet til arbeid i en bedrift.

Gjesteskribent arbeidsliv: Kathleen Offman Mathisen

Intrafish og Fiskeribladet sine gjesteskribenter skriver om temaer innen arbeidsliv. Denne uken er det Kathleen Offman Mathisen som skriver. Hun er HR-sjef i Grieg Seafood ASA, der hun også har det globale ansvaret for HMS og internkommunikasjon.

Unge arbeidssøkere i dag er mer beviste på hvem de vil jobbe for og hvilke oppgaver de ønsker å ha. Bærekraft og ESG står høyt på listen over områder de forventer at sin fremtidige arbeidsgiver har fokus på. Det forventes også at arbeidet har et mål og en mening, at det vi gjør og hvordan vi gjør det skjer på en etisk og forsvarlig måte. Brudd på menneskerettigheter aksepteres ikke lenger og arbeidsgivere må vise til hva de gjør utover egne interne rekker. Det sosiale ansvaret kommer man ikke utenom i 2022.

Litt for ofte stengte dører

Som arbeidsgivere har vi et stort ansvar for å slippe neste generasjon inn i arbeidslivet, og det er ikke noe man skal ta lett på. Norge får flere og flere eldre arbeidstakere og vi står i fare for å ikke ha nok arbeidskraft til å opprettholde fremtidens verdiskaping. Nav melder at etterspørselen etter arbeidskraft er veldig høy, og ved utgangen av mai var det registrert 64 600 nye ledige stillinger.

Regjeringen sin store satsing på havbruk indikerer at vi fremover ikke kommer til å trenge færre ansatte, men at flere arbeidsplasser vil skapes. At noen oppgaver blir automatisert, betyr at akkurat den type oppgaver gjøres mer effektivt og raskere med bruk av ny teknologi. Det betyr ikke at det vil føre til færre ansettelser. Nye arbeidsplasser skapes i tråd med innføringen av nyere og bedre teknologi. I dag vet vi ikke om alle de nye jobbene som kommer til å bli skapt i det neste tiåret. Vi kan gjette, men vi kan ikke fastslå det hundre prosent. Det vi vet med sikkerhet, er at verden aldri har gått raskere frem enn nå.

Mange unge lurer på hva de kan gjøre selv for å sikre seg drømmejobben. Før de startet på utdanningen, ble de fortalt at dette var fremtidens nærings og at jobbmuligheten var gode. Likevel møter de litt for ofte stengte dører. Unge mennesker har et driv og engasjement som er verdifullt og verdt å satse på, på samme måte som jeg mener at voksne arbeidstakere har kraft og kompetanse vi heller ikke kan overse. Den siste oppdaterte rapporten «Arbeidsmarkedet nå mai 2022» fra Nav, viser at andelen arbeidssøkere ved utgangen av mai var høyest i aldersgruppen 20 – 24 år, som tilsvarer 4,0 prosent av arbeidsstyrken.

Før og under intervjuet

Jeg er blitt spurt utallige ganger av førstegangssøkere hva de bør gjøre for å få innpass i bedrifter. Om det de gjør er feil, og hva de skal svare dersom de ikke oppfyller alle kravene i en jobbannonse. Jeg pleier å si at dersom du ser en jobb du kunne tenke deg, må du søke og heller ta sjansen på at det kan bli et nei. Får du først et nei, ta mot til deg og spør om det er noe de kan dele rundt din søknad som gjør at du kan forbedre søknaden din. Det å være seg selv, som mange sier er viktig, er ikke alltid lett når du ikke vet hva en fremtidig arbeidsgiver er på utkikk etter. Jeg har samlet noen tips som kan være til nytte i jakten på den første jobben eller drømmejobben.

Før intervjuet:

 • Sørg for at du har en godt gjennomlest cv uten skrivefeil og god språkbruk (det er overraskende mange som leverer fra seg cv-er med skrivefeil). Det er også viktig å ikke overdrive, vi er ikke på jakt etter fancy design eller layout. Innholdet og struktur er viktigst.
 • Velger du å ta med et bilde, så velg et som er profesjonelt. Fritidsbilder er fint til sosiale kanaler, men ikke nødvendigvis i en jobbsøkerprosess.
 • Selg dine beste sider, men hold deg til fakta. Egenskaper du kan stå for og vet du er god på. Overdriver du vil det lett skinne igjennom.
 • Hvis du har muligheten til å ha litt is i magen, så velg deg ut selskaper som du kan identifisere deg med på en eller annen måte. Selskaper som du kan utvikle deg i og lære noe fra.
 • Gjør en god research av selskapet du skal søke jobb hos, og bruk litt tid på å utforme søknaden ut fra der du skal søke. Forsøk å belyse hvorfor du vil jobbe der og hvorfor du bør få en mulighet.
 • Bruk rett selskapsnavn og kontaktperson – her gjøres det av og til feil, fordi man sender ut søknader til flere selskaper om gangen.

Det er ikke alltid at man får drømmejobben som førstegangssøker, og det er ikke alltid at veien dit er lett og forutsigbar. Det viktigste med den første jobben er at det er sted man kan lære. Etter hvert som man lærer, får man erfaring og kompetanse. Det medfører at man også er med på å skape resultater.

Under intervjuet:

 • Blikkontakt og det jeg definerer som ekte tilstedeværelse er noe av det jeg har fokus på. Det er fordi jeg ønsker å bli kjent med den vi intervjuer og skape en god relasjon under møtet. Så noe så enkelt som å ha god blikkontakt er viktig.
 • Mange sliter når de skal fortelle om sine «svakheter», jeg liker å formulere det som dine utviklingsmuligheter. Spørsmålet blir ofte stilt for å finne ut hvor godt du kjenner deg selv.
 • Øv deg på å selge deg inn på tre minutter. Hvis du skal summere opp dine viktigste egenskaper, hva ville de vært?
 • Still spørsmål og vær engasjert.
 • Ikke heng deg opp i egenskaper du tror du mangler, men rett søkelys på potensialet ditt. Du har tross alt blitt kalt inn til intervjuet, så noe av interesse er det definitivt fra arbeidsgiverens sin side.

De betyr ikke alt

NCE Seafood Innovation har satset tungt på å utvikle relevant utdanning i samråd med ulike akademiske institusjoner. Det foregår mye godt arbeid med fokus på både ungdomstrinnet, videregående og høyere utdanning. Vi må alle støtte oppunder dette viktige arbeidet som best vi kan.

Huller i en cv kan fylles, og karakterer er viktige, men de betyr ikke alt. Først og fremst er det mulighetene og potensialet i de unge arbeidssøkerne vi må forsøke å finne ut av i et intervju. Dernest må vi tørre å slippe de til og, ikke minst, satse på dem. Vi krysser fingrene for at vi fremdeles vil være en attraktiv næring for nyutdannede i de kommende årene og at vi beholder vår posisjon som verdensledende innenfor havbruk.

Ønsker du å lese mer om jobbsøking? Se sakene under: