Norderveg-rederiet tapte saken mot den avskjedigede skipperen Tor Heine Drivenes på ringnotbåten «Norderveg».

Reder Ola Christian Olsen i Olsengruppen valgte å anke avgjørelsen om utmåling av erstatningen til behandling i Høyesterett med krav om fradrag for at Drivenes hadde hatt annen inntekt i prosessen med avskjedigelsen i rederiet.

Denne anken har Høyesterett valgt å avvise.

Skipper Tor Heine Drivenes vant fram med erstatningskravet mot Oslogruppens «Norderveg». Foto: Anne-Mette Landmark

Lang prosess til oppsigelse

Saken tilspisset seg da Drivenes tok jobb på en annen fiskebåt samtidig som han ble satt opp på fiske med «Norderveg» et stykke ut i en pågående prosess med oppsigelse, omgjøring av oppsigelse, tilbudet om endret stilling og for Drivenes stor usikkerhet om skipperjobben på «Norderveg».