– Vi er utrolig glade for at Kine takket ja. Hun er en sterk faglig ressurs som vil være viktig i arbeidet med å legge til rette for rammebetingelsen for nord-norsk havbruk, og da spesielt med å finne gode løsninger som kan sikre areal til matproduksjon, sier Jon Arne Grøttum, direktør for havbruk i Sjømat Norge i en melding.

Karlsen tar over etter Marit Bærøe, som skal jobbe faglig nasjonalt i bransjeforeningens havbruksavdeling. Karlsen vil ha kontorsted i Tromsø, og tar for tiden etterutdannelse ved Universitetet i Tromsø. Hun begynner i Sjømat Norge 1. juni.

Sjømat Norge
  • Interesseorganisasjon for lakseprodusenter, fiskeindustribedrifter, fôrprodusenter og andre typer bedrifter innen sjømatnæringen
  • Er den desidert største næringsorganisasjonen innen sjømatnæringen, og er en del av NHO-systemet
  • Har over 800 medlemsbedrifter, som samlet sett sysselsetter rundt 18.000 personer
  • Hovedkontoret ligger i Oslo. Administrerende direktør er Geir Ove Ystmark

– Jeg har et brennende engasjement for sjømatnæringen. Erfaring fra næringen fikk jeg tidlig, siden jeg er oppvokst i en fiskerfamilie. Min lidenskap for kunnskap førte meg etter hvert inn i forskningsverden. I 15 år jobbet jeg som forsker ved Nofima med ulike prosjekter innen rammebetingelser i havbruk, sameksistens og sporbarhet. Dette er kunnskap jeg håper at jeg kan bygge videre på i jobben som regionsjef, sier Karlsen i meldingen.

Hun er utdannet fiskerikandidat og har doktorgrad i sporbarhet fra Norges fiskerihøgskole. I tillegg som forsker, har hun jobber som revisor, produksjonsmedarbeider, røkter samt logistikkansvarlig på en fiskefôrfabrikk, opplyses det i meldingen.