Det skyldes at krav om sikkerhetsstyring og kontrollrutiner ble innført fra 2015, ifølge Sjøfartsdirektoratet. I havna i Ålesund ble det nylig gjennomført en uanmeldt inspeksjon av sikkerheten om