De aller fleste årsrapportene til børsnoterte havbruksselskap er nå ute, og IntraFish har tatt en kikk på lederlønningene i 18 av selskapene i næringen som er notert ved Oslo Børs eller Euronext Growt.

Rundt 4,1 millioner i året

Ifølge oversikten ligger den gjennomsnittlige totalgodtgjørelsen for konsernsjefer i disse selskapene på omtrent 4,1 millioner kroner. Om man ekskluderer Roger Hofseth i Hofseth Biocare, som har 0 kroner i godtgjørelse, ender tallet på omtrent 4,3 millioner kroner. I ett av tilfellene, selskapet Icelandic Salmon, er det ikke mulig å hente ut hvor mye av dette som er fast lønn, men ser man derimot på de resterende 17 selskapene ligger gjennomsnittslønnen (altså hva de tjener uten bonuser og andre tillegg) på rett over 2,3 millioner kroner (2,6 uten Hofseth).

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) hadde norske havbruksarbeidere en snittlønn på 45.820 kroner i måneden i 2020. Det tilsvarer en årslønn på 550.000 kroner.

Dette er selskapene
 • Mowi
 • Austevoll Seafood
 • Lerøy Seafood
 • Norway Royal Salmon (NRS)
 • Grieg Seafood
 • Aker Biomarine
 • Icelandic Salmon (tidl. Arnarlax)
 • Atlantic Sapphire
 • Bakkafrost
 • Salmar
 • NTS
 • Salmon Evolution
 • Salmon Evolution
 • Proximar Seafood
 • Andfjord Salmon
 • Frøy
 • Norcod
 • Hofseth Biocare

Med en 2020-godtgjørelse på 16,6 millioner kroner er det sjefen for verdens største oppdrettsselskap, Mowi-sjef Ivan Vindheim som topper statistikken for fjoråret. Nær 6,5 millioner av disse besto av lønn, 3 millioner kom fra bonuser og rett over 7 millioner kom fra aksjebaserte bonuser.

Ser man bort fra øverste leder i selskapene er det to Mowi-skikkelser som har høyest totalgodtgjørelse: Ben Hadfield, som har ansvaret for selskapets virksomhet i Skottland, Irland og Færøyene (10,5 millioner i 2020) og Ola Rattvoll, som er driftsdirektør for salg og marked (nær 9,1 millioner kroner). Tredjemann er Hofseth Biocares forskningsdirektør Bomi Framroze, som fikk 6,2 millioner i godtgjørelse i 2020, der over 4,7 av disse stammet fra R&D-honorar.

– Relativt edruelig

Rådgiver Jørgen Aase Bjørsvik i Seafood People Foto: Synne Knutsen

Jørgen Aase Bjørsvik er rådgiver i konsulent- og rekrutteringsselskapet Seafood People i Bergen. Selskapet gjør årlig sin egen topplederlønn-undersøkelse, men er ikke helt i mål med årets undersøkelse.

Bjørsvik har sett IntraFishs sammenstilling, og uttaler seg på bakgrunn av den og egen undersøkelser.

– Generelt ser vi at lederlønningene i Norge er relativt edruelig sammenlignet med det vi ser i utlandet. Potensielle utenlandske kandidater til norske lederroller ville mest sannsynlig ikke hatt lønn som hoveddriver for et eventuelt jobbskifte. Våre data viser blant annet at konsernsjef, driftsdirektør og kommersiell direktør har høyere lønn i utlandet i denne bransjen, skriver han i en kommentar til IntraFish.

Han sier at de ser få norske ledere som søker seg til globale roller. De har også sett en økt bruk av signeringsbonus for nøkkelpersoner.

– Spesielt innen RAS og spesialistroller ser vi at lønnsnivået er høyt grunnet mangel på nok kvalifisert arbeidskraft. Dette er nok en trend som vil fortsette en stund fremover. Også her ser vi en tydelig tendens til at de utenlandske lønningene er høyere, skriver Bjørsvik.

Flyttepakker og bonus

Seafood People-rådgiveren sier i deres undersøkelse ser at over halvparten av lederne har bonus – ofte både basert på hvordan selskapet gjør det, og hvordan de selv gjør det.

– Vi ser også en trend der «flyttepakker» blir mer og mer vanlig for å tiltrekke seg de beste kandidatene. I dette ligger det ofte at selskapene dekker for eksempel boutgifter i en gitt periode, gjerne 3–6 måneder, i tillegg til at man dekker alt av kostnader forbundet med flyttingen, skriver Bjørsvik.

Han oppgir at rundt en tredel av lederne de intervjuet var «fornøyd» eller «veldig fornøyd» med lønnen. Omtrent like mange sa at de ville takket ja til et annet selskap om de fikk tilbudt høyere lønn.

– Ekstremt kompetente folk

Håkon André Berg er toppsjef i det landbaserte selskapet Salmon Evolution.

– De lederne av sjømatselskaper som jeg kjenner er i mine øyne ekstremt kompetente folk. Jeg regner med at de har god dialog med sitt styre om hva som er riktig avlønning og kompensasjon, sier Berg til IntraFish.

Han mener at de selv ikke er helt sammenlignbare med resten.

– Vi er selskap i en tidlig fase som har vært gjennom en stor endring de seneste tolv månedene. Jeg har derfor har jeg ikke noe formening om hva lønnsnivået i de andre selskapene bør ligge på, sier han.

Berg tjente selv rundt 1,9 millioner kroner i fjor. Hverken han eller andre ledere vi har vært i kontakt med ønsker å kommentere egen lønn.

Få kvinner i toppledelsen

Britt Kathrine Drivenes, som er finansdirektør i Austevoll Seafood, er kvinnen med høyest godtgjørelse i datasettet, på litt over 4 millioner kroner. Katrine Klavenes i Aker Biomarine følger rett etter, med omtrent tilsvarende lønn. Av konsernsjefene i de 18 selskapene er det kun én kvinne, Norcod-sjef Hildre R. Storhaug, som fikk 762.000 kroner.

Merk at du kan både søke og bla i tabellen under – som går over totalt 5 sider. Bla til høyre for å se hele tabellen.

Kolonnen «aksjebasert bonus» viser hvor mye vedkommende fikk i aksjebasert avlønning. Innordningen varierer litt fra selskap til selskap – hos noen er dette realisert beløp fra opsjonsordninger, mens det for andre kan være ren kontantbonus basert på aksjekurs utvikling.