Rikke Sivertsen Dahl fra Trondheim er ansatt som daglig leder av Campus Blå på Toft, mens avtroppende daglig leder fortsetter i skolekonsernet som seniorrådgiver, skriver selskapet i en pressemelding.

Campus Blå
  • Skolesenteret Campus BLÅ ble etablert i 2017 i samarbeid med Norsk Havbrukssenter.
  • Skolesenteret er lokalisert på Toft Brygge utenfor Brønnøysund. Senteret omfatter:
  • Campus BLÅ Videregående skole
  • Campus BLÅ Fagskole
  • Campus BLÅ Kurssenter
  • Campus BLÅ Konferansen
  • OCEAN EXPO – Norsk Havpaviljong
  • Campus Blå har også inne en søknad om å få drive folkehøyskole
Kilde: https://campusbla.no/om-campus-bla/

– Jeg gleder meg veldig

Dahl kommer fra stillingen som konserndirektør i Aktimed Norge, som tilbyr bedriftshelsetjenester.

– Rikkes erfaring og kompetanse for vekst og utvikling er viktige for Campus Blå sine ambisiøse vekst og utvikling av utdanningstilbud innen de blå næringene. Vi er svært fornøyde med at Rikke takket ja til å bli med på laget, uttaler styreleder Frode Blakstad i pressemeldingen.

Sivertsen Dahl har lang ledererfaring fra helsesektoren, universitetssektoren og innen HR. Hun kommer til å starte i løpet av høsten.

– Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på denne spennende og fremtidsrettede jobben sammen med teamet i Campus Blå. Det er imponerende hva som er bygget opp så langt, og jeg ser frem til å være med på å bygge videre på den sterke plattformen som allerede er etablert, uttaler Sivertsen Dahl i pressemeldingen.

– En bauta hos oss

Høsten 2021 varslet daglig leder, Robert Jørgensen, at han ønsket å trappe ned. Han har bygget opp skolevirksomheten i selskapet fra start, som tilbyr flere studier innen marine og maritime utdanninger, og fortsetter som seniorrådgiver.

– Uten Robert ville det ikke vært noe skoletilbud på Toft og Leknes. Han er en bauta hos oss. Vi er takknemlige for jobben han har gjort og for hans store engasjement og kapasitet. Vi er svært glade for at han etter eget ønske blir med oss videre på reisen, uttaler Blakstad.