Før påske ble det brudd i frontfagsoppgjøret. Fellesforbundet brøt forhandlingene med Norsk Industri. Dermed møtes partene til hos riksmekleren onsdag.

Aibel, Endúr Maritime og Entec Brimer er blant de over 130 selskapene som kan bli rammet.

Dette krever partene

Fellesforbundets krav:

  • Økt kjøpekraft, som betyr en lønnsøkning over prisveksten.
  • Bred etter- og videreutdanningsreform som sikrer kompetanseutvikling og inntekt under etter- og videreutdanning.
  • Rett til permisjon med lønn for å følge barn under 12 år til lege, helsestasjon eller tannlege.
  • Særskilt krav om lavlønnstillegg.

Norsk Industris krav:

  • God konkurranseevne er en nødvendig betingelse for norsk næringsliv og arbeidsplasser. Det er viktig at det legges til rette for omstilling og økt sysselsetting.
  • For å sikre bedrifter og arbeidsplasser må lønnsutviklingen ikke svekke industriens konkurranseevne.
Kilde: Fellesforbundet og Norsk Industri

– Vil bidra til en effektiv streik

Fellesforbundets leder Jørn Eggum understreker at målet er å komme til enighet gjennom megling, men at det blir streik dersom det ikke er mulig.

– Dette første uttaket vil bidra til en effektiv streik som vil ramme arbeidsgiversiden hardt. Skulle vi ende i konflikt vil det fortløpende komme flere uttak, uttaler Eggum på Fellesforbundet sine nettsider.

– Det er flere titall krav fra Fellesforbundet, og de er ikke særlig enkle å forholde seg til. Jeg mener vi profesjonelt har prøvd å komme så langt vi har kunnet i den fasen, og nå må riksmegler inn og guide oss litt, sa Knut Sunde, fungerende direktør i Norsk Industri, ifølge E24.

Fellesforbundet har varslet at 14.301 arbeidstagere kan bli tatt ut i streik dersom partene ikke blir enige. Fristen for tvungen megling går ut ved midnatt lørdag.

Varselet om plassfratredelse gjelder 134 bedrifter, der 113 av disse er organisert i Norsk Industri og de øvrige er bedrifter Fellesforbundet har direkteavtale med.

Under kan du se og søke blant selskapene, og hvor mange, som er omfattet av varselet.

Brudd før påske

Partene startet forhandlingene 21. mars, men forhandlingene ble brutt før påske. Fellesforbundet og Parat representerer arbeidstagersiden mens Norsk Industri representerer arbeidsgiversiden.

Frontfagsoppgjøret innebærer at partene i konkurranseutsatt industri møtes og forhandler først i lønnsoppgjøret. Resultatet av frontfagsoppgjøret legger så grunnlaget for de andre lønnsoppgjørene.

Fellesforbundet krever reallønnsøkning og det tekniske beregningsutvalget (TBU) publiserte i mars en ny vurdering av prognosen for konsumprisvekst. Utvalget anslår en vekst på 4,1 prosent, det samme som i den foreløpige rapporten.