– Vi har alle patenter og alt det formelle på plass og tror gjennombruddet kan være like om hjørnet, sier Ronny Bakke, administrerende direktør i Dimeq i Bremanger til Kystens Næringsliv.

Oversikt i nødssituasjoner

Dimeq har utviklet et fullt automatisert sikkerhetssystem for personell på skip eller industriinstallasjoner til havs. Systemet er et elektronisk samband bestående av kommunikasjonsbokser knyttet opp mot armbånd den enkelte ansatte har på seg.

Via skjerm får man oversikt over hvor den enkelte befinner seg. Foto: Dimeq

Ved mann over bord-situasjoner på båter, branner eller nødssituasjoner på rigger og andre offshoreinstallasjoner, vil ledelsen til enhver tid ha oppdatert informasjon om hvor hver enkelt ansatt befinner seg.