Medregnet saksomkostninger til skipper Tor Heine Drivenes sin vinnersak både i tingretten og lagmannsretten på til sammen 400.000 kroner, har saken kostet Olsen-gruppens rederi over 1,2 millioner kroner i tillegg til sine egne advokatkostnader.

Ubehagelig sak

– Det var en ubehagelig sak å havne i, men jeg er fornøyd med utfallet som gjør at jeg får økonomisk kompensasjon for å bli stående uten jobb på grunn av en ubegrunnet oppsigelse, sier Tor Heine Drivenes.

Drivenes er lettet over å ha vunnet fram i to rettsinstanser og håper saken er avsluttet nå.