Davidsson er i dag er styreleder for Brim hf., en av de største aktørene innenfor pelagisk fiskeri på Island, melder MSC.

– Det å få jobbe med en gruppe dyktige og erfarne mennesker fra hele verden for å fortsette forbedringen av sjømatnæringens bærekraft er en mulighet jeg er veldig takknemlig for. Det stadig økende fokuset på bærekraft hjelper oss i dette viktige arbeidet og sikrer en bedre fremtid for oss alle. Det er en oppgave virkelig verdt å jobbe for, sier han i meldingen.

Snakker fem språk

Davidsson begynte sin karriere som fisker, og jobbet deretter som eksport- og salgssjef i sjømatnæringen. Han har også bransjebakgrunn som administrerende direktør i Grandi hf., en stor fiske- og fiskeforedlingsvirksomhet på Island, som administrerende direktør for den islandske akvakulturforeningen, som Islands representant for Nordatlantisk sjømatforum, og som medlem av den tekniske komiteen i International Fish Meal and Fish Oil Organization (IFFO).

Davidsson er islandsk og bor i Reykjavik. Han snakker flytende islandsk, norsk, dansk, engelsk og spansk. I tillegg er han utdannet i fiskerifag, ifølge meldingen.

Balansert sammensetning

Kristjan Davidsson etterfølger Eric Barratt, som har vært styremedlem i MSC siden 2014.

Styrevervet i MSC er personlig, og utøves ikke på vegne av et selskap eller organisasjoner. Medlemmene velges for tre år, og kan bli gjenvalgt for ytterligere én periode.

Styret kan ha opptil 15 medlemmer, og åtte av disse plassene bekles av utpekte representanter med fagansvar for ulike sektorer. De åtte utpekte setene består av to seter for hver av følgende sektorer: sjømatindustri, bevaring, marked og marinvitenskap.

Sammensetningen i MSCs styre er nøye valgt ut for å sikre at beslutningstaking forblir balansert og gjenspeiler ulike sektorer og interesser, ifølge meldingen.