Regjeringen har startet arbeidet med å lage et lovutkast som skal sikre norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel.

Nå vil fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) ha innspill fra den maritime næringen, for å avklare spørsmål som gjenstår.

– Dette arbeidet har vært utredet i «Holmefjordutvalget», men det er fortsatt noen uavklarte spørsmål. Jeg har et mål om å få dette på plass raskt og levere et lovforslag til Stortinget neste høst. I dag har jeg oppfordret alle partene her om å bruke tiden fram mot nyttår til å finne gode løsninger på de spørsmålene som gjenstår, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) i en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Departementet opplyser i meldingen at de gjenstående spørsmålene knytter seg til nærskipsfart og cruise, og hvilken type fartøysaktivitet på norsk sokkel som bør omfattes.

Videre viser departementet til at de vil ta utgangspunkt i Holmefjordutvalgets anbefalinger. Departementet tar sikte på at et lovutkast kan ferdigstilles rundt påske og deretter sendes ut høring, slik at et nytt lovforslag kan presenteres for Stortinget i løpet av høsten 2022.