I en pressemelding tirsdag opplyser Nofima at Jan Erik Olsen har tiltrådt stillingen som forskningssjef i avdeling Marin bioteknologi i Nofima. Jobben innebærer blant annet ledelse av Biotep, Nofimas pilotfabrikk i Kaldfjord utenfor Tromsø.

Olsen kommer fra stillingen som Head of Sales and Marketing Human Health and Nutrition i raudåteprodusenten Zooca – tidligere Calanus AS.

Marint råstoff

Avdelingen Olsen skal lede, arbeider blant annet med utnytting av marint råstoff.

Marint råstoff har mange mulige bruksområder, for eksempel enzymer som kan nyttiggjøres innenfor helse- og ernæring, viser Nofima til i meldingen.

Olsen har tidligere hatt lederstillinger i Ayanda, foruten stillingen i Zocca. Han er utdannet cand.pharm fra Universitetet i Tromsø og erstatter Ragnhild Dragøy som har begynt i Aker Biomarine.