Onsdag la Utdanningsdirektoratet ut søkertall for videregående opplæring skoleåret 2022–2023. Antallet søkere til fiske og fangst går noe ned, og nedgangen blant jenter er markant.

Ønsker velkommen

Hanna Bakke-Jensen, rådgiver i Norges Fiskarlag, skulle helst sett at antallet jenter hadde vært høyere, men sier at det viktigste er at det finnes jenter som ønsker å bli fiskere.

– Fiskerinæringen tjener på et større mangfold og flere perspektiver. Jeg har lyst til å ønske de 26 jentene som har søkt på fiske og fangst vg2 velkommen til næringen og lykke til med skolegangen, lærlingtiden og yrkeslivet, skriver Bakke-Jensen i en epost.