Vesterålen Havbruk Bø, som driver med slakt av oppdrettstorsk, opplyser i en pressemelding fredag at de nedbemanner ved sitt slakteri i Bø.

15 faste medarbeidere og ytterlige 25 deltidsansatte, totalt 40 ansatte vil bli berørt av nedbemanningen.

– Dette skrittet ble tatt som følge av kontraktsbrudd fra oppdretter i kombinasjon av manglende egen produksjon i sjø, skriver selskapet i meldingen.

Slakteriet, som åpnet høsten 2022 med et kontrakts volum på inntil 10.000 tonn årlig slakt, har vært en viktig bedrift i regionen.

– Forstår bekymringen

– Imidlertid har den uforutsette situasjonen ført til en betydelig utfordring for selskapet og dets dedikerte ansatte. Oppdretteren, som skulle gjenoppta slaktingen fra medio mars 2024, har dessverre kunngjort at all fisk vil bli håndtert ved eget slakteri lenger sør, skriver selskapet og legger til at dette er en svært uheldig situasjon for medarbeiderne ved slakteriet.

– Vi forstår den bekymringen og usikkerheten dette medfører for våre medarbeidere, og vi vil gjøre vårt beste for å støtte dem gjennom denne overgangen, uttaler daglig leder, Sondre Mortensen, i meldingen.

Søker lokaliteter

Vesterålen Havbruk konsern opplyser at de aktivt har søkt etter lokaliteter for oppdrettstorsk i Øksnes, Bø og Nordland-regionen generelt siden 2020, uten å lykkes med å få tillatelser til dags dato. Selskapet har en lokalitet i Troms og tre i Møre og Romsdal.

– Vi fortsetter å søke etter muligheter for å styrke vår virksomhet og sikre arbeidsplasser for våre ansatte, legger Mortensen til i meldingen.

Vesterålen Havbruk Bø sier de ser fram til en rekruttering ved ny oppstart i fjerde kvartal 2025, når konsernet har egen slakteklar oppdrettstorsk.