Tirsdag 13. desember 2022 ble nye Nord Fiskarlag stiftet på Quality Airport Hotel Gardermoen. Dette er en sammenslåing av Fiskarlaget Nord, Nordland Fylkes Fiskarlag og Fiskarlaget Midt-Norge. Roger Hansen ble valgt som styreleder, og nå søker laget en daglig leder. Konstituert daglig leder er Marianne Sandstad.

I utlysningsteksten som er publisert på Norges Fiskarlags nettsider står det: «Til Nord Fiskarlag ønsker vi oss en stødig og tydelig leder som har et sterkt engasjement for fiskerinæringen og som kan være en god ambassadør for Nord Fiskarlag.

Vi ser etter en engasjert, inkluderende og samlende leder som signaliserer ekte eierskap og som sørger for at medlemmenes interesser blir ivaretatt. Vi tenker at du inspirerer, legger opp til godt samarbeid og bygger videre på vår stolte kultur og gode samspill».

Den daglige lederen vil blant annet ha ha overordnet ansvar for daglig drift, kommunikasjonsaktiviteter og organisasjonsutvikling, samt personalansvar.

Arbeidssted kan være Trondheim, Bodø eller Tromsø.