Britt Mjellem trer inn i rollen som arbeidende styreleder i Endúr Maritime, skriver selskapet i en pressemelding.

– Vi ønsker å utnytte ressursene i selskapet best mulig. Derfor er jeg veldig glad for at Britt Mjellem har takket ja til å bli arbeidende styreleder i Endúr Maritime, sier konsernsjef i Endúr ASA, Jeppe Raaholt, i pressemeldingen.

Jonny Arefjord fortsetter som selskapets operative leder og Raaholt er overbevist om at grepene de nå tar vil bidra til å styrke Endúr Maritime.

– Mjellem vil jobbe aktivt med strategiske veivalg og videreutvikling av selskapet, mens Arefjord har ansvaret for den daglige driften. På denne måten får vi utnyttet to store ressurser i selskapet på de områdene de både kan og liker best, sier Raaholt.

– Jeg gleder meg

Mjellem har tette familiære og historiske bånd til den bergenske maritime industrien. Som en av fem døtre til Frantz Mjellem, mangeårig leder og medeier i det tradisjonsrike skipsverftet Mjellem & Karlsen, har Britt Mjellem hatt en oppvekst preget av maritim bedriftskultur og industriutvikling, inkludert kortere og lengre arbeidsperioder ute i verkstedhallene. Hun har også omfattende styrekompetanse og erfaring fra rederi-, industri- og energibransjen.

– Selskapet har en stolt historie og opparbeidet seg et nasjonalt marked for sine tjenester. Jeg gleder meg til å jobbe enda mer aktivt med å styrke selskapets plattform innen maritimt service- og vedlikehold, samt utvikle samarbeidet innen eksisterende rammeavtaler med bl.a. Forsvaret og Equinor. Samtidig vil vi jobbe målrettet for å posisjonere oss mot nye markedsområder, hvor det å se på synergier mellom selskapene i Endúr-konsernet vil være ett av fokusområdene, sier Mjellem i pressemeldingen.

Endúr ASA

Endúr ASA ble etablert i 2019 etter sammenslåing av Bergen Group ASA og Endúr Fabricom.

I dag er Endúr ASA et stort industrikonsern med base på Vestlandet med nesten 400 ansatte.

Endúr har definert tre viktige forretningsområder for fremtidig vekst; Akvakultur, Marin infrastruktur og Maritim & tilkomstteknikk.

Endúr Sjøsterk er et datterselskap av Endúr.

Kilde: Endur.no