Britt Mjellem trer inn i rollen som arbeidende styreleder i Endúr Maritime, skriver selskapet i en pressemelding.

– Vi ønsker å utnytte ressursene i selskapet best mulig. Derfor er jeg veldig glad for at Britt Mjellem har takket ja til å bli arbeidende styreleder i Endúr Maritime, sier konsernsjef i Endúr ASA, Jeppe Raaholt, i pressemeldingen.

Jonny Arefjord fortsetter som selskapets operative leder og Raaholt er overbevist om at grepene de nå tar vil bidra til å styrke Endúr Maritime.

– Mjellem vil jobbe aktivt med strategiske veivalg og videreutvikling av selskapet, mens Arefjord har ansvaret for den daglige driften. På denne måten får vi utnyttet to store ressurser i selskapet på de områdene de både kan og liker best, sier Raaholt.

– Jeg gleder meg

Mjellem har tette familiære og historiske bånd til den bergenske maritime industrien. Som en av fem døtre til Frantz Mjellem, mangeårig leder og medeier i det tradisjonsrike skipsverftet Mjellem & Karlsen, har Britt Mjellem hatt en oppvekst preget av maritim bedriftskultur og industriutvikling, inkludert kortere og lengre arbeidsperioder ute i verkstedhallene. Hun har også omfattende styrekompetanse og erfaring fra rederi-, industri- og energibransjen.

– Selskapet har en stolt historie og opparbeidet seg et nasjonalt marked for sine tjenester. Jeg gleder meg til å jobbe enda mer aktivt med å styrke selskapets plattform innen maritimt service- og vedlikehold, samt utvikle samarbeidet innen eksisterende rammeavtaler med bl.a. Forsvaret og Equinor. Samtidig vil vi jobbe målrettet for å posisjonere oss mot nye markedsområder, hvor det å se på synergier mellom selskapene i Endúr-konsernet vil være ett av fokusområdene, sier Mjellem i pressemeldingen.

Endúr ASA

Endúr ASA ble etablert i 2019 etter sammenslåing av Bergen Group ASA og Endúr Fabricom.

I dag er Endúr ASA et stort industrikonsern med base på Vestlandet med nesten 400 ansatte. Endúr sin nye ledergruppe har definert tre viktige forretningsområder for fremtidig vekst; Akvakultur, Marin infrastruktur og Maritim & tilkomstteknikk.

Endúr Maritime organiserer og utfører inspeksjon, service, reparasjon, vedlikehold, oppgraderinger og modifikasjoner på forskjellige typer fartøy for både militære og sivile maritime kunder.

Endúr Maritimes fasiliteter for maritime tjenester ligger ved Laksevåg i Bergen.

Kilde: Endur.no