Marte Sleire Hatlevik (31) er tilsett som dagleg leiar i Osland Havbruk i Bjordal i Sognefjorden. Ho har jobba som administrasjonsleiar i selskapet sidan 2019.

– Eg har ikkje oppdrettskompetanse eller fagbrev som røktar, så eg er avhengig av dei gode folka rundt meg for at vi skal lykkast. Eg har tidlegare jobba med andre familieselskap, og med driftsstøtte og -leiing, og tykkjer det er veldig spennande å ta steget opp som leiar, seier Hatlevik.

– Eg gledar meg

Noverande dagleg leiar, Erik Osland, går over i rolla som leiar av konsernet.