Chris Guldberg blir direktør for kommunikasjon og bærekraft i Norsk helsenett fra 1. mars, skriver Norsk helsenett i en pressemelding. Guldberg har siden mai 2019 hatt samme stilling i Norges sjømatråd.

Guldberg har tidligere vært kommunikasjonssjef i Sintef og kommunikasjonsdirektør i EMGS, og han har også jobbet med kommunikasjon ved St. Olavs hospital. Guldberg ser frem til å være med å realisere formålet med å gjøre helsedata tilgjengelig.

– At informasjonen er tilgjengelig på en sikker måte er avgjørende for pasientenes helsetjeneste, og for at helsepersonell skal få gjort sin jobb på en god måte. Ikke minst er det viktig for at private leverandører kan tilby sine tjenester for en bedre helsetjeneste. Jeg motiveres av samfunnsoppdraget, og gleder meg til å være med å sikre en bærekraftig helsetjeneste gjennom digitalisering, sier Guldberg i pressemeldingen.

– Erfaring og kompetanse

Administrerende direktør i Norsk Helsenett, Johan Ronæs, er godt fornøyd med at Guldberg nå vil bli en del av NHN-laget.

– Norsk helsenett har vokst kraftig, og vi har i dag blant annet ansvar for de nasjonale e-helseløsningene helsenorge.no, e-resept, kjernejournal og flere andre IKT-løsninger som bidrar til bedre helsetjenester. Vi knytter Helse-Norge sammen, og vårt formål er å sikre at helseinformasjon er tilgjengelig når den trengs, både for innbygger, helsepersonell, forskere og private leverandører. Det forutsetter at vi jobber systematisk og godt, også med kommunikasjon. Her er Guldbergs erfaring og kompetanse svært verdifull, sier Ronæs i pressemeldingen.

Chris Guldberg overtar etter Synnøve Farstad, som etter åtte år i toppledelsen i Norsk helsenett nå skal jobbe mer operativt med ledertrening og coaching, skriver Norsk Helsenett i pressemeldingen.