Holmøy Maritime er et administrasjonsselskap for aktivitetene i organisasjonen, som har rundt 300 helårlige arbeidsplasser.

Langt liv i politikken

Hovedaktivitetene er drift av trålere og oppdrett av atlantisk laks.

– Jeg kjenner Holmøy Maritime som vesteråling og gjennom politikken. Det å få denne muligheten er fantastisk, sier Kjell-Børge Freiberg i en pressemelding.

Freiberg er Frp-politiker og har representert Nordland på Stortinget den siste perioden. Han har tidligere vært olje- og energiminister og har vært ordfører i Hadsel kommune.

– Jeg har et langt liv bak meg i politikken som heltidspolitiker. Når det nye Stortinget trer sammen, avsluttes min politiske karriere. Jeg føler meg veldig klar for å ta fatt på nye oppgaver hos Holmøy Maritime AS, og det føles veldig tilfredsstillende å kunne få bidra i en bedrift som skaper verdier for mange, sier Freiberg i meldingen.

Her er Kjell Børge Freiberg (til høyre) sammen med ledelsen i Holmøy-konsernet og Eidsfjord Sjøfarm, da han som stortingspolitiker besøkte selskapet tidligere i år. Nå er de kolleger. Fra venstre: Daglig leder i Eidsfjord Sjøfarm, Roger Simonsen, produksjonsleder Rolf-Arne Reinholdtsen, konsernsjef Knut Roald Holmøy, samt Freiberg. Foto: Silje Helene Nilsen

Hvitfisk og laks

Rederiet Prestfjord har fire trålere med til sammen 12 kvoteenheter for hvitfisk og reker. Havbruksselskapet Eidsfjord Sjøfarm produserer laks og har 16 konsesjoner fordelt på 6 kommuner lokalisert i nordre Nordland og Troms.

– Holmøy er en stor og viktig bedrift i Nord som er ekstremt fremoverlent og innovativ. De har over tid investert i de mest moderne fiskebåtene vi har i Norge, samtidig som de har bygget opp en havbruksaktivitet som er betydelig, sier Freiberg i meldingen.

Hovedbasen til Holmøy Maritime ligger i Sortland kommune.

– Vi er svært glade for å få Kjell -Børge Freiberg med på laget. Hans erfaring og kunnskap vil være viktig for oss i utviklingen av selskapet, sier administrerende direktør Knut Holmøy i meldingen.