Med mer enn 60 år som aktiv fisker bak seg, driver Kåre fortsatt et fiske med den 42 fot store Selfa-sjarken «Haunes». Han eier også en liten part i båten sammen med sine to sønner Kurt og Trond Inge. En båt han bruker mellom sesongene de to sønnene driver fiske etter torsk, hyse og sei.

Samme kjerringa

Kåre har i løpet av sine aktive år eid og drevet åtte båter, etter at han startet fisket i en åpen motorspissa. For fem år siden, like før han fylte 70 fikk han et gjensyn med «Max Kåre». En båt som ble bygget på slutten av 1960-tallet som en del av det såkalte storskøyteprogrammet for Finnmark. Han og broren Max fikk kjøpt den sammen.

Da brødrene kjøpte den i 1971–1972 kostet båten én million kroner. Den ble solgt videre til Jemen i 1974 og endte opp i Tasmania etter det.

– Jeg har hatt et utall båter. Men jeg har hatt samme kjerringa hele tiden, fleipet Kåre da han fikk gjensyn med sin gamle «flamme» i Tasmania.

Æresmedlem

Men sjøl om kjerringa var viktig for Kåre, var det ikke alltid at familien fikk forrang for fisket. Da dattera May Tove ble født i 1965 var han midt i hardeste blåkveitefiske med sin første båt «Tor Inge» og lå på havet da beskjeden hjemmefra kom at fødselen var i gang.

– Da de ringte far og sa at nå var fødselen i gang, sa han at det fikk den bare så være. «Når de er så gammel som dette, er de like alle sammen», mente han, og fortsatte fiske. Han fikk heller se på ungen når fisket var over, sier sønnen Kurt.

Brødrene Kurt og Trond har drevet fisket sammen med faren, men overtok «Barsund» i 2000. Faren har vært en av fiskernes mest betrodde tillitsmenn, med alt fra lederverv i fylkeslaget i Troms, til landsstyremedlem i Norges Fiskarlag, der han nå er æresmedlem, og nestformann i Norges Sildesalgslag.

Han har også vær politisk engasjert og innehatt kommunestyreverv og vært varamann for Senterpartiet på Stortinget. I tillegg har han hatt en rekke styreverv, som Statens Fiskarbank og Tromstrygd Gjensidige Sjøforsikringsselskaper.

Kåre Ludvigsen sammen med sønnen Kurt Ludvigsen Foto: Øystein Hage
Kåre Ludvigsen ble utnevnt til æresmedlem av Norges Fiskarlag i fjor. Foto: Julie Arntsen
Sommertilbud: 6 uker for 60,-
Les Fiskeribladet i sommer! Ferske nyheter der du er.