– Styret er veldig godt fornøyd med at Janita har takket ja til å bli daglig leder for Sør-Norges Fiskarlag. Hun vil med sin allsidige kompetanse og store engasjement for fiskerinæringa bidra til å utvikle og lede organisasjonen på en glimrende måte, uttaler Terje Eriksen, styreleder i Sør-Norges Fiskarlag, i en pressemelding.

Janita Arhaug bor i Ålesund og skal ha kontorsted i byen.

– Jeg får kontorsted i Ålesund, men kommer til å være mye på kontorene i Måløy, Bergen og Oslo også, sier hun til Fiskeribladet

Sør-Norges Fiskarlag
  • Sør-Norges Fiskarlag ble dannet i desember 2022.
  • Laget er en sammenslåing av Møre og Romsdal Fiskarlag, Sogn og Fjordane Fiskarlag, Fiskarlaget Vest, Fiskerlaget Sør og Sør-Norges Notfiskarlag.
  • Sør-Norges Fiskarlag har 7 ansatte, og er ett av tre medlemslag i Norges Fiskarlag.
  • Sør-Norges Fiskarlag har kontorer i Ålesund, Måløy, Bergen og Oslo.
Kilde: Fiskarlaget

Fabrikksjef og fisker

Hun kommer fra en stilling som prosjektleder for fiskeri i den marine klyngen NCE Blue Legasea, og har tidligere blant annet vært leder for Sett Sjøbein, rådgiver i Møre og Romsdal Fiskarlag og jobbet for Norges sjømatråd.

Hun har også arbeidet på havet som fabrikksjef og fisker, og har inngående kunnskap om næringa.

– Norske fiskere gjør en fantastisk jobb, og fiskerinæringa har store utviklingsmuligheter i årene som kommer. Betydningen av samarbeid på tvers i næringen, fra fartøy til marked, blir stadig viktigere og er noe jeg vil vektlegge, uttaler Arhaug i pressemeldingen.

– Hvorfor søkte du på stillingen?

– Jeg har jobbet i Fiskarlaget før, og er utrolig glad i fiskerne. Jeg er engasjert og vil kommunisere utad hva fiskerne bidrar med. Det ligger mitt hjerte nært, sier hun til Fiskeribladet.

Takker Sorthe

Styret i Sør-Norges Fiskarlag skriver at det ønsker å takke Ole Morten Sorthe, som har bekledd rollen som daglig leder gjennom sammenslåingen og oppstarten av Sør-Norges Fiskarlag, som ble dannet på tampen av fjoråret.

Han går etter eget ønske over i en ny stilling internt i organisasjonen, melder Fiskarlaget.

– Han fortsetter som konstituert daglig leder fram til Arhaug er på plass 1. september, uttaler styreleder Terje Eriksen.

Sør-Norges Fiskarlag har kontorer i Ålesund, Måløy, Bergen og Oslo. Janita Arhaug bor i Ålesund og skal ha kontorsted i byen.