I byrjinga av juni 1972 landa eit lite sjøfly med laksesmolt på heimplassen Lovund, den då fråflyttingstrua øya yst i havgapet på Helgeland.

Jacob Palmer Meland

Stilling: Dagleg leiar i Lovundlaks

Alder: 38 år

Bustad: Lovund

Utdanning: Bachelor i Havbruksdrift og leiing.

Familie: Gift, to barn på 8,5 og 2,5 år.