Etter flere alvorlige saker med trakassering av kvinnelige fiskere den siste tiden, er snart organisasjonen Hun Fisker på plass. Grunnlegger og styreleder, sjarkfisker Alice Roseth Helleberg er klar på at den nye organisasjonen ikke er startet på grunn av disse sakene.

Jobbet lenge

– Vi har lenge hatt et kvinnenettverk på nett, og organisasjonen Hun Fisker har vi jobbet med i ett år, så lenge før disse sakene kom opp. Planen er en langsiktig jobbing for kvinner i fiskeryrket, sier hun til Fiskeribladet.