Havarikommisjonen opplyser tirsdag at den nå har foretatt undersøkelser om bord på snøkrabbebåten «Hunter», og har også gjennomført intervjuer med mannskapet.

– Undersøkelsene har så langt avdekket tre forhold som er av en slik art at Havarikommisjonen ser behov for å informere Sjøfartsdirektoratet om forholdene, skriver kommisjonen i en pressemelding.

«Dermed kan Sjøfartsdirektoratet, før SHKs undersøkelse er over, iverksette nødvendige tiltak i påvente av undersøkelsens endelige resultater», heter det i meldingen fra kommisjonen.

Fiskeribladet har vært i kontakt med reder Jøran Helde i Havøy Kystfiske, som eier «Hunter».