Hatlebrekke er egentlig konserndirektør marked i Norway Royal Salmon, men har siden 30. september fungert som toppsjef etter at daværende konsernsjef Charles Høstlund sluttet på dagen. Nå er altså Høstlund tilbake som midlertidig konsernsjef fra og med i dag, mandag 25. april.

– Jeg har takket ja til å lede NRS i en midlertidig periode, og det skal bli spennende å komme tilbake til selskapet. Jeg gleder meg til å se igjen mange kjente fjes, uttaler Charles Høstlund i en melding fra NRS mandag morgen.

Charles Høstlund var konsernsjef i NRS fra 2014 til september 2021. Hatlebrekke går tilbake til sin tidligere stilling som konserndirektør for forretningsutvikling.

– Det er et helt naturlig å gjøre et skifte nå i denne fasen for selskapet. Charles og jeg har jobbet sammen over mange år og jeg ser frem til å fortsette samarbeidet, uttaler Klaus Hatlebrekke i samme melding.

Flere sjefsbytter

Flere toppsjefer er byttet ut etter aksjonærene i både NTS og Norway Royal Salmon begynte å krangle.

I tillegg til nevnte Høstlund som sluttet i september, gikk NTS-sjef Harry Bøe på dagen i slutten av februar, dagen etter et styreskifte i det selskapet.

Også Salmonor-sjef Vibecke Bondø gikk nylig av. Det skjedde etter varslinger om samarbeidsproblemer, rolleblanding og en påfølgende granskning – til tross for at granskerne slo fast at det ikke var gjort noe ulovlig. Hun er nå innstilt som styreleder i NTS.

Norway Royal Salmon
  • Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 36 085 tonn MTB for lakseoppdrett lokalisert i Troms og Finnmark og 17 800 tonn MTB for lakseoppdrett og 5 300 tonn for ørretoppdrett på Island gjennom selskapet Arctic Fish.
  • I tillegg har konsernet minoritetsandeler i 2 tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 9 oppdrettskonsesjoner.

Uro om transaksjon

Siden i sommer, da Salmar forsøkte å kjøpe Norway Royal Salmon, men NTS lyktes med å få kontroll over selskapet, har det vært ganske mye turbulens rundt det Trondheim-baserte lakseselskapet.

De seneste månedene har eierstriden i NTS, som eier 68,1 prosent av Norway Royal Salmon, påvirket også dette selskapet i stor grad.

Blant annet har det vært mye strid rundt en transaksjon som ble avtalt i vinter, om at Norway Royal Salmon skal kjøpe Salmonor fra NTS for drøyt 8 milliarder kroner.

For å finansiere denne transaksjonen jobber ledelsen i Norway Royal Salmon for å få til en kapitalforhøyelse på drøyt 2 milliarder kroner – til tross for at deres største eier NTS ikke ønsket det.

NTS klarte å stoppe kapitalforhøyelsen på en ekstraordinær generalforsamling i begynnelsen av april.

Dagen etter dette varslet den uavhengige delen av Norway Royal Salmons daværende styre at de ville ta rettslige skritt mot NTS for å få gjennomført transaksjonen.