– Jeg tror på landbasert oppdrett, spesielt fordi produksjonen skjer der markedet