Skaden fikk Håkon Haug Enga da en stropp slitnet og han fikk trålposen over seg. Til Fiskeribladet sier han at han etter ulykken har fått konstatert varige svekkelser i muskelmasse. Han har slitt med enorme ryggsmerter og hatt utallige sykemeldingsperioder.

Ble 15 prosent ufør

Enga, som var yrkesskadeforsikret, innvilget 15 prosent invaliditet gjennom Nav, men til tross for to spesialistvurderinger fra Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN), har han ikke fått erstatning for yrkesskade hos Gjensidige. Han var 23 år da skaden skjedde, og er nå 28 år og har to barn å forsørge.