Skaden fikk Håkon Haug Enga da en stropp slitnet og han fikk trålposen over seg. Til