Gunnar Haagensen i Ålesund-selskapet Jangaard Export er innstilt som ny styreleder i Sjømat Norge, opplyser organisasjonen i en artikkel på sine nettsider.

– Haagensen er en erfaren næringslivsleder og har sittet i Sjømat Norges styre siden 2021. Han bør ha de beste forutsetninger for å ta organisasjonen videre, sammen med et øvrig styre som også må kunne sies å være svært kompetent, uttaler Jim Roger Nordly, som har ledet i valgkomiteen, i artikkelen.

Sjømat Norge
  • Representerer over 850 medlemsbedrifter med omtrent 20.000 ansatte innen fiskeindustri, havbruk, fôrproduksjon, biomarin industri, teknologi og service, sjømatrederi og fiskehelse.
  • Blant medlemsbedriftene er både små, lokaleide familiebedrifter og store multinasjonale selskap i sjømatnæringen.
Kilde: Sjømat Norge

Haagensen foreslås å ta over for oppdrettsnestoren Paul Birger Torgnes, som tidlig meddelte valgkomitéen at han av kapasitetsmessige årsaker ønsket avløsing fra vervet.

– Paul Birger Torgnes har med stødig hånd ledet organisasjonen gjennom to krevende år med pandemi, krig i Europa og nå senest innføring av ny lakseskatt. Valgkomiteen har full forståelse for at Torgnes nå velger å prioritere egne forretningsaktiviteter, sier Nordly.

Valget skjer under Sjømat Norges generalforsamling i Bergen 28. mars.

– Tor Anders Elvegård, Inger-Marie Sperre, Guri Lerøy Riple, Line Ellingsen og Øyvind Oaland foreslås gjenvalgt, mens Helge Singelstad, Gustav Witzøe, Andreas Kvame og Ida Holmøy foreslås som nye styremedlemmer. En solid gjeng, uttaler Nordly.

Nytt av året er at det vil bli valgt nummererte vararepresentanter, hvor første vara vil få fast møterett i styret.

– Her er det foreslått at første vara blir Marianne Bendiksen, mens andre vara blir Egil Johansen. Som tredje vara er det foreslått Lucie Katrine Sunde-Eidem.