Nylig omtalte Fiskeribladet at Vardøbruket har sagt opp 15 personer.

Vardø kommune har engasjert BedriftsPartner Vardø AS til å gjennomføre en forstudie av mulige konsekvenser ved nedgangen i kvoter for nærings- og arbeidsliv i Vardø og Kiberg.

I rapporten står det blant annet at kvotenedgangen vil ha store negative konsekvenser for sysselsetting i kommunen, og at regionen kan komme til å oppleve stor tilbakegang i folketall.

Gi oss tips eller tilbakemelding

Investerte sju mill. i fjor

Mottaket Gamst Shilova AS på Svartnes i Vardø spesialiserer seg på kongekrabbe, men vurderer nå hvorvidt de skal forsøke å drive også med andre arter.