Høye laksepriser gjør at markedsføringsorganet Sjømatrådet og forskningsinnkjøperen FHF får økte inntekter. Organisasjonene sier kort oppsummert at pengene skal brukes til å gjøre mer av det de allerede gjør.

Begge organisasjonene er statlige aksjeselskap som eies av Nærings- og fiskeridepartementet. Fiskeriministeren utgjør selskapenes generalforsamling.

Forventer moderasjon

– Som eier forventer jeg at Sjømatrådet og FHF har en fornuftig bruk av midlene som er blitt tilført budsjettet for 2022, utviser moderasjon i lederlønningene og har en god plan for fremtidige investeringer.