– Det har alltid vært viktig for meg å vise hvem jeg er, og ikke nødvendigvis at jeg er datter av Frode Reppe. Det har vært viktig for meg å løsrive meg og bevise på egen hånd hva jeg er god for, sier Tina Reppe til IntraFish.

Samtidig forteller 32-åringen at hun er svært stolt av faren og hva han har fått til. Reppes far er en kjent skikkelse for mange i laksenæringen. I mange år var han kommunikasjonssjef i den gang Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NLS), som i dag heter Sjømatbedriftene.