Tiltakene fra Sjøfartsdirektoratet førte til at mannskapet fikk utbetalt betydelige summer utestående lønn, melder direktoratet i en pressemelding tirsdag.

Sjøfartsdirektoratet fikk informasjon som indikerte at mannskapet ikke hadde fått lønn som avtalt, og at de hadde utestående lønn fra flere måneder tilbake i tid. Direktoratet viser til at de fikk også melding om at flere hadde reist hjem og ut av Norge uten å få utbetalt hyre for arbeidet om bord.

Kontrakter på russisk

- Ved tilsyn om bord fant direktoratet at arbeidskontrakter var utformet på russisk. Også annen dokumentasjon knyttet til lønnsutbetalinger var på russisk. Mannskapet om bord hadde mindre engelskkunnskaper og direktoratet måtte derfor innhente nødvendig språkkompetanse for å kunne kontrollere innholdet i kontraktene, sier avdelingsdirektør Alf Tore Sørheim, leder av avdeling for operativt tilsyn i Sjøfartsdirektoratet, i meldingen.

Alf Tore Sørheim Foto: Norwegian Maritime Authority

Betydelige beløp

I de to aktuelle sakene ble det etterspurt dokumentasjon fra bank på at fastlønn for en bestemt periode tilbake i tid hadde gått til utbetaling. Etter innhenting av dokumentasjon fra rederlaget og banken deres over flere dager, og omfattende kontroll av disse, ble det utbetalt betydelige beløp til fiskerne, opplyser direktoratet.

– Dette viser hvor viktig det er at Sjøfartsdirektoratet og andre relevante aktører, blir varslet når en har mistanke om manglende lønn, eller andre forhold rundt arbeids- og levevilkår, sier Kristin Egenberg, som jobber som jurist i avdeling for operativt tilsyn.

400 havnestatskontroller

I 2021 er det så langt gjennomført nær 400 havnestatskontroller, inkludert kontroll med utenlandske fiskefartøy, ifølge direktoratet.

– Direktoratet vil fortsette å ha fokus på arbeids- og levevilkår om bord på både norske fartøy og på utenlandske fartøy i norske hamner, påpeker Sørheim.