Sjøfartsdirektoratet melder at seks personer omkom i næringsfartøyulykker i fjor.

Fire av arbeidsulykkene skjedde på fiskefartøy og to av dødsulykkene skjedde på lasteskip. Fem av ulykkene var rene arbeidsulykker, mens det i den ene ulykken var en kollisjon som var årsak til dødsfallet. En av dødsulykkene skjedde utenfor Norges grenser, og to av de omkomne jobbet på utenlandske skip, ifølge direktoratet.

For mange

Til tross for en økning i skipsulykker, arbeidsulykker og forlis i 2021, er antall omkomne relativt lavt, sammenlignet med foregående år. Siden 2008 har tallet på omkomne kun vært lavere i 2019.

– Våre tanker går til de som har mistet et familiemedlem eller en arbeidskollega. Selv om tallet på omkomne er lavt sammenlignet med de senere årene, er seks omkomne på næringsfartøy seks stykker for mange. Det gjøres et godt stykke arbeid ute i næringen og i direktoratet for å få tallene ned, men en må dessverre fortsatt konstatere at det også i 2021 var flere ansatte på skip som ikke kom hjem fra arbeid, sier sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide i en pressemelding.

Sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide Foto: Elin Høyland (arkiv)

Antall skipsulykker øker

Selv om antall omkomne er lavere, har antall skipsulykker økt. I 2021 registrerte Sjøfartsdirektoratet 345 skader med eller på fartøy. Av disse var 111 knyttet til grunnstøting, mens 71 var knyttet til miljøskade eller utslipp. Det er også registrert 55 kontaktskader og 32 branner.

I 2021 registrerte direktoratet 71 miljøutslipp - det er opp fra 48 i 2020.

– For direktoratet blir det viktig nå å få bedre innsikt i hvorfor vi ser en så kraftig økning. Selv om noe kan forklares med økt aktivitet og krevende tider gjennom pandemien, blir en nødt til å se på dette grundigere, sier Hareide.

Flere forlis

Også når det gjelder antall forlis, ser direktoratet en uheldig utvikling, fra 13 hendelser i 2020, til 25 hendelser i 2021.

– Tallene for 2021 ligger også langt over gjennomsnittet for de fem foregående årene (16). Vi må faktisk tilbake til 2002 for å finne et år med flere forlis enn 2021. Forlis inntreffer i all hovedsak på mindre fartøy, sier Vegar Berntsen som jobber med ulykkesoppfølging i Sjøfartsdirektoratet.

22 av de 25 hendelsene skjedde på fartøy under 15 meter, ifølge direktoratet. Blant de resterende tre hendelsene skjedde to på fartøy under 24 meter, og ett på fartøy over 24 meter. 18 av hendelsene var tilknyttet fiskefartøy, mens seks lasteskip forliste. Det siste fartøyet var et mindre passasjerskip som sank ved kai. Det var ingen passasjerer om bord fartøyet under hendelsen.