Siden 2011 har antallet henvendelser til Radio Medico mer enn firedoblet seg til over 2000 henvendelser hvert år. Via telefon og epost.

Det er langt ifra slik at disse tallene går ned med det første, men yngre sjøfolk som har vokst opp med apper og chat-funksjoner, ønsker alternative kommunikasjonskanaler enn telefonsamtaler.

Over 18.000 sjøfolk bruker appen «Medico» som er laget av Gard Forsikring, Radio Medico og Sjøfartsdirektoratet. Nå skjer det forbedringer.

Dialog er kjernen

– Appen er et supplement til tradisjonell telemedisin og ingen erstatning.