Det var i utgangspunktet satt av halvannen million kroner til prosjekter som fremmer likestilling i fiskeriene. Nærings- og fiskeridepartementet mottok 22 søknader og bevilgningen ble økt til over to millioner kroner for å kunne støtte flere prosjekter.

Nordkappregionen Næringshage som står bak det nye nettverket Kyst Nordkapp, er ett av 11 prosjekter som har fått tildelt midler, totalt 300.000 kroner.

– Betyr utrolig mye

– Midlene betyr utrolig mye. De betyr at vi kan sette i gang med det vi har søkt om og skape nettverket uten å være redde for om vi har råd.