Kanstad Ekspressreker

I Krokelvdalen i Tromsø er det startet et enkeltpersonforetak som skal drive videresalg av ferske reker med kort leveringstid. Innehaver er Andreas Strand Kanstad.

Kindervåg AS

I Sirevåg i Hå kommune er det startet et nytt fiskeriselskap som skal drive fiske og virksomhet som hører inn under det. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Ole Petter Kindervåg er daglig leder og styrets leder.

Fornebu Fisk AS

I Fornebu i Bærum er det startet et nytt aksjeselskap som skal drive delikatesse- og dagligvareforretning samt catering. Selskapet skal også drive import av matvarer. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Styrets leder er Jonathan Uy Romano.

Bluegreen Seafood AS

I Stathelle I Bamble er det startet et nytt aksjeselskape som skal drive med fiskeoppdrett i lukkede og semilukkede konstruksjoner. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Daglig leder er Nils-Johan Tufte som også er styremedlem. Styrets leder er Ketil Grim Skorstad.