Fisker Ingar Haukenes sto i fjor i fare for å miste retten til å utøve fiskeryrket. Årsaken var at han ble beordret til heimevernstjeneste under koronapandemien. Nå har staten besluttet at han får fortsette som fisker. Til NRK opplyser direktoratet at det skal gå gjennom reglene som gjelder for mobilisering og andre samfunnsoppdrag.

Overfor NRK omtaler fiskeren og heimeverns-kapteinen vedtaket som nå er gjort, som en seier.

– Det slår fast at Fiskeridirektoratet sine regler ikke står over andre regler i samfunnet, og det bør de ta innover seg, sier Haukenes til NRK.