Styret i rederiet besluttet nylig at dommen fra Trøndelag tingrett ikke ankes.

– Beslutningen er gjort ut ifra en overordnet vurdering om at rederiet ikke ønsker å påføre mer belastning for pårørende og kolleger ved å anke dommen, skriver rederiets advokat Anders Svinø i en epost til Fiskeribladets søsterpublikasjon, Intrafish.

FSV-ulykken
  • 1. januar 2022 omkom Adrian Røsand (20) i en arbeidsulykke ved et Salmar-anlegg utenfor Frøya
  • Røsand jobbet som matros på FSVs servicebåt «Multi Vision»
  • Ulykken skjer i det båten skal til å legge til ved en merd.