Dette kommer frem i en ny rapport, melder Arbeidstilsynet i en pressemelding tirsdag.

Gjennom kontroller gjennomført i 2020-2021 ved åtte verft, er det avdekket en rekke brudd på flere etaters regelverk.

– Nedslående og alvorlig

– Funnene vi avdekket er nedslående og alvorlige. Utnytting av arbeidstakere og andre former for arbeidslivskriminalitet gir de useriøse et konkurransefortrinn i forhold til seriøse aktører, sier Jens Erik Romslo, seksjonssjef i Arbeidstilsynet, i meldingen.

Arbeidstilsynet avdekket grove brudd på lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere hos verftenes underleverandører.

– Vi fant blant annet svært mangelfull arbeidstidsregistrering noe som gjør det vanskelig for oss å kontrollere lønn og arbeidstid, sier Romslo.

Det er politiet i Møre og Romsdal, Arbeidstilsynet og Skatteetaten som står bak rapporten. Samarbeidsprosjektet har hatt som et viktig mål å bistå verftene i å forbedre egen internkontroll, og på denne måten sette verftene selv i stand til å forebygge kriminalitet i fremtiden.

– Vårt inntrykk er at verftene tar utfordringene og funnene som er avdekket på alvor. Det er positivt at aktørene selv ønsker å rydde opp, sier Romslo.

167 pålegg

Han opplyser at de har vedtatt totalt 167 pålegg til verftenes underleverandører, knyttet til helt grunnleggende lønns- og arbeidsvilkår. Videre er det så langt vedtatt fire overtredelsesgebyr (OTG) i størrelsesorden 42.000 til 1,2 million. Det er også varslet flere OTG.

Skatteetaten fant brudd på rapporteringsplikten som alle selskap har når de gir oppdrag til utenlandske virksomheter. Det ble også funnet brudd på plikten underleverandører fra utlandet har til å registrere og rapportere ansatte.

– Dette medfører risiko for at pliktig skatt og avgift ikke blir betalt, dermed risikerer vi at samfunnet går glipp av mulige skatteinntekter, sier seksjonsleder Kristi Totland Skaar i Skatteetaten, i pressemeldingen.

Innsatsen rettet mot verftene hadde bakgrunn i flere tips som ble mottatt i 2018 og 2019 og var basert på erfaringer fra tidligere kontroller, viser Arbeidstilsynet til i meldingen.