Totalt hadde Hovedredningssentralen (HRS) 8153 oppdrag i fjor. 2793 hendelser var knyttet til sjø og 237 av disse var knyttet direkte til fiskeri.

Rune Myrseth som overlevde nærmere fem timer i kald sjø, peker seg ut som den aller heldigste.

Ble dratt over bord

Fredag 4.