Arild Aarvik blir rådgiver, skriver konsulent- og rekrutteringsselskapet Seafood People i en pressemelding.

Aarvik er nestleder i Norges Fiskarlag.

Aarvik ønsker ikke å gi noen kommentar om sin nye stilling sett opp mot vervet i Fiskarlaget.

– Det må bli en sak mellom valgnemnda og meg foreløbig, skriver han i en tekstmelding til Fiskeribladet.

Han er også styreleder i Seagrow, et investeringsselskap i sjømatsektoren, samt medeier og styremedlem i Seafood People.

Ingen beskjed til valgnemnda

Til høsten går ledervervet til Kjell Ingebrigtsen ut og hans etterfølger skal velges på landsmøtet i november.

Ingen andre i styret har sagt noe om at de ikke skal ta gjenvalg til høsten, opplyser leder i Norges Fiskarlags valgnemnd, Stig Sævik, til Fiskeribladet.

– Heller ikke Arild Aarvik har gitt beskjed om det, sier han.

Kjønnsfordeling på agenda

Valgnemnda har hatt ett møte i juni og skal ha et nytt møte i august. De satser på å ha klart lederkandidat i god tid før landsmøtet.

– Det er viktig for oss å ha snakket med alle grupperinger og lokallagene i Fiskarlaget før vi kommer med en innstilling, sier Sævik.

– Kommer dere til å gjøre noe med kjønnsfordelingen i styret?

– Ja, vi er oppfordret til å se nærmere på det.

Utvider portefølje

– Seafood People utvider porteføljen innen næringsrådgivning til internasjonale kunder, der Aarvik vil bidra med kunnskapen sin om hvitfiskindustrien, entreprenørkompetanse, politisk og strategisk ekspertise, forhandlingsferdigheter og hans relasjoner i industrien, sier Thomas Bakke, daglig leder i Seafood People, i pressemeldingen.