– Det er avdekket omfattende og grove brudd på arbeidsmiljøregelverket. Vi vet at flere arbeidstakere i virksomheten ikke har fått utbetalt den lønnen de har krav på, seksjonssjef Jens Erik Romslo i Arbeidstilsynet i en epost til Intrafish.

Pålegg om etterbetaling

Arbeidstilsynet har derfor gitt pålegg om både etterbetaling av lønn og allmenngjort minstelønn.

– I tillegg har vi, i forbindelse med tilsynet, avdekket en rekke alvorlige forhold knyttet til arbeidstakernes helse, miljø og sikkerhet, legger Ramslo til.

Jens Erik Romslo, seksjonssjef i Arbeidstilsynet.